2012-12-15 KL. 18.30 på Fylkingen:

FIREWORK EDITION RECORDS presenterar Lise-Lotte Norelius nya CD
LL spelar live!